Buku Pedoman HW


BUKU PEDOMAN LATIHAN HW
Buku Pedoman Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

Buku ini berisi :
PENDAHULUAN
SAMBUTAN KETUA KWARDA HW KLATEN
DAFTAR ISI

BAB I SEJARAH GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN
A. DETIK-DETIK PERISTIWA LAHIRNYA HIZBUL WATHAN
B. DOKUMEN PENTING
C. PANGLIMA BESAR JENDRAL SUDIRMAN
D. DASAR PEMIKIRAN KEBANGKITAN KEMBALI HIZBUL WATHAN
E. TATA TERTIB KEGIATAN PANDU HW

BAB II KEDEWAN KERABATAN
A. KEDEWAN KERABATAN
B. SANDI ADAT DEWAN KERABAT

BAB III AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

A. AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN SEBAGAI JIWA GERAKAN
B. KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH DALAM KEHIDUPAN HIZBUL WATHAN
C. PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
D. KEMUHAMMADIYAHAN
E. THAHARAH (BERSUCI)
F. SHOLAT FARDU
G. HAFALAN AYAT-AYAT AL-QURAN
H. PETUNJUK NABI
I. HAFALAN DOA-DOA HARlAN

BAB IV KETRAMPILAN KEPANDUAN
A. TALI TEMALI (disertai gambar-gambar, termasuk pioenering)
B. BAHASA ISYARAT (SEMBOYAN) (disertai gambar-gambar)
C. BARIS BERBARIS
D. PEMETAAN (disertai gambar-gambar)
E. MENAKSIR (disertai gambar-gambar)
F. PP (PERTOLONGAN PERTAMA) (disertai gambar-gambar)
G. KOMPAS (disertai gambar-gambar)
H. KESEHATAN

BAB V LAGU – LAGU PERJUANGAN MUHAMMADIYAH DAN HW


BUKU PEDOMAN LATIHAN HWBuku Pedoman Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan


Buku ini telah habis.
Hadir dengan Cetakan Baru ..

0 komentar:

Post a Comment