Undang Undang Pandu Hizbul Wathan Terbaru

Keberadaan Hizbul Wathan sudah 10 tahun lebih setelah kebangkitannya. Undang-undang HW sebagai jati diri seorang pandu berkembang seiring berkembangnya zaman yang semakin hari semakin komplek. Berdasarkan hasil Muktamar Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan kedua, maka di putuskan Tanfidz yang salah satunya isinya adalah Undang - Undang Pandu Hizbul Wathan Terbaru, yang beberapa ada perubahan kata dan kalimat maupun susunannya :


Undang – undang Pandu Hizbul Wathan

Satu ; Pandu hizbul wathan itu selamanya dapat dipercaya
Dua ; Pandu hizbul wathan itu setiawan
Tiga ; Pandu hizbul wathan itu siap menolong dan wajib berjasa
Empat ; Pandu hizbul wathan itu suka perdamaian dan persaudaraan
Lima ; Pandu hizbul wathan itu mengerti adat, sopan santun dan perwira
Enam ; Pandu hizbul wathan itu menyayangi kepada semua makhluk
Tujuh ; Pandu hizbul wathan itu melaksanakan perintah tanpa membantah
Delapan ; Pandu hizbul wathan itu sabar dan pemaaf
Sembilan; Pandu hizbul wathan itu teliti dan hemat
Sepuluh ; Pandu hizbul wathan itu suci hati, pikiran, perkataan dan perbuatan2 komentar:

Post a Comment