Kwarcab HW Talamau Pasaman Barat Sumatera Barat

Foto ini memberitahukan kepada kita akan eksisnya Hizbul Wathan dimasa lalu. Ini adalah dokumentasi tahun 1953 dimana Hizbul Wathan Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat menyambut kedatangan Wakil Presiden Moh. Hatta di Talu.

Hizbul Wathan dibangkitkan kembali sejak tahun 1999 di Indonesia. Namun belum 100% sosialisasi Hizbul Wathan dapat maximal dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Terbukti pada tahun 2012 ini di wilayah Sumatera Barat belum dilaksanakan kegiatan Hizbul Wathan. Tokoh - tokoh Muda di Ranting Sungai Jernih Talu Pasaman Barat ; Yondrizal, SH, MH , Firmansyah, Al Hariz, Hasrizal. AS, S.Pt, Aljumril, S.Pd, Aljufri, S.S, Alfi, dan kawan kawan telah berhasil membangkitkan kembali Hizbul Wathan di Talu dengan membentuk Pengurus Pimpinan Kwartir Cabang Talamau pada tahun 2012 ini.

Keinginan untuk mengembangkan Hizbul Wathan di Pasaman Barat pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dimulai dengan mengadakan Pelatihan Hizbul Wathan dengan peserta Pimpinan Kwarcab HW Talamau, Kepala Sekolah Muhammadiyah di Talamau, Mahasiswa Muhammadiyah, Siswa siswi MAM Talu, MTs Muh Talu dan Anak-anak Panti Asuhan 'Asiyiyah Ranting Sungai Jernih. Pelatihan ini mengundang fasilitator dari Kwarda Hizbul Wathan Klaten yang selama 2 hari 2 malam bersama sama latihan tentang Hizbul Wathan.

Latihan Hizbul Wathan ini telah mengingatkan Ibunda Ismail (salah seorang tokoh 'aisyiyah Sungai Jernih yang berusia 80 tahun) kepada ayahandanya. Ayahanda beliaulah yang dulu dengan penuh semangat mengembangkan Hizbul Wathan di Talu. Tak terasa tetesan air mata menetes memancarkan akan kerinduan semangat ayahanda. Di akhir acara pembukaan beliau berpesan agar Hizbul Wathan dapat berkembang dengan pesat kembali seperti tahun 50 an waktu itu.

0 komentar:

Post a Comment