Ikrar Pelantikan DSD Hizbul Wathan

Pelantikan merupakan ritual dalam kepanduan Hizbul wathan yang tidak dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena pelatikan merupakan pintu gerbang jiwa seseorang dalam memasuki fase maupun dunia dan tanggung jawab baru. Seperti halnya seseorang yang akan masuk Islam harus melalui ritual upacara pelantikan dengan cara yang paling sederhana adalah mengucapkan 2 kalimat Syahadat didepan saksi. 

Tujuan Pelantikan Anggota Hizbul Wathan :
  1. Menciptakan jiwa penuh komitmen dan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya
  2. Membina kedisiplinan , keteraturan dan kekuatan jiwa, raga dan mental
  3. Memberikan nuansa jiwa yang tidak akan lupa dengan janji dan komitmen yang diraihnya
Ikrar Pelantikan Dewan Syugli Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

Sanggupkah saudara dilantik menjadi anggota Dewan Syugli Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kwartir Daerah Kabupaten Klaten?
SIAP SANGGUP

Sanggupkah saudara melaksanakan amar maruf nahi munkar seperti yang di contohkan Rasullullah SAW?
SIAP SANGGUP

Sanggupkah saudara melaksanakan fastabilqul Khairaat dalam menegakkan Agama Allah?
SIAP SANGGUP

Setelah menyatakan sanggup, marilah saudara menirukan kata kata yang saya bacakan :

Bismillahirrahmaanirrahiim
Rodhitu billahirabba
Wabil islami diina
Wabi muhammadiyannabiyya warosula
Rabbbi zidni 'ilma
War zuqni fahma

Dengan ikhlas karena Allah SWT, saya berjanji :
  1. Akan menegakkan identitas Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan sebagai pelangsung Gerakan Muhammadiyah yang berakidah Islam
  2. Yang bersumber pada Alquran dan Ass Sunnah berjiwa persaudaraan
  3. Akan senantiasa taat dan patuh kepada asas maksud dan tujuan serta perjuangan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
  4. Akan mematuhi peraturan keputusan dan garis garis kebijakan pimpinan yang telah di tetapkan
  5. Akan menjalankan tugas kewajiban sebagai anggota Dewan Syugli Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kwartir Daerah Kota Magelang.
  6. Dengan sebaik baiknya sesuai dengan kesanggupan yang telah saya nyatakan.
  7. Akan selalu berusaa untuk menjadi telada utama dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan khususnya persyarikatan Muhammadiyah Dan Masyarakat pada Umumnya

Demikian Ikrar Pelantikan telah dibacakan, Dengan Izin Allah, semoga dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-sebaiknya.

http://file-explorer.blogspot.com/p/download-ikrar-pelantikan-dsd-hw.html

0 komentar:

Post a Comment